ประชุมวางแผนเตรียมพร้อมรับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคนายก มอบหมายให้ ดร.สมชายนาคนัด พร้อม นางสาวจิรชยา คงแสนคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เป็นประธานการประชุมวางแผนเตรียมพร้อมรับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายโสภณ อั๋นบางไทร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก นางสาวขวัญยืน มูลศรี นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ นางสาวสุชาดา ทองอยู่ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก เป็นวิทยากรการประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมท่าช้างอาคาร 1 ชั้น 2 สพป.นครนายก

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *