อำนาจหน้าที่/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

พ.ร.บ. ระเบียบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิมเติม

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิมเติม

พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการศึกษา

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *