อำนาจหน้าที่/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

รัฐธรรมนูญ ปี 60

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)

อำนาจหน้าที่

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการศึกษา

กฎหมาย/ระเบียบอื่น ๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น