ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  คำชี้แจง ให้ท่านกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนด ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

  1. ช่องเรื่อง : ให้กรอกเรื่องที่ต้องการร้องเรียน
  2. ช่องเรียน : ระบุคำว่า ”ผู้อำนวยการ สพป.นครนายก”
  3. ช่องเลขที่บัตรประชาชน : กรอกเลขที่บัตรประชาชนของผู้ร้องเรียน
  4. ช่องชื่อ-นามสกุล : กรอก ชื่อ นามสกุล จริงของผู้ร้องเรียน
  5. ช่องรายละเอียด : ให้เขียนรายละเอียดของการร้องเรียน
  6. ช่องอีเมล์ : ให้กรอกอีเมล์ของผู้ร้องเรียน เพื่อจะได้ติดต่อกลับ หากไม่มีไม่ต้องกรอก
  7. ช่องเบอร์โทรศัพท์ : ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้
  8. ช่องที่อยู่ : กรอกที่อยู่ปัจจุบันของผู้ร้องเรียน
  9. กดบันทึกที่คำว่า ส่งข้อมูล

  หมายเหตุ
  1. การร้องเรียนเมื่อกรอกข้อมูลแล้วจะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
  2. บุคลากรภายนอกสามารถแจ้งร้องเรียนทั่วไป ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์

  เรื่อง

  เรียน

  เลขบัตรประชาชน

  ชื่อ-นามสกุล

  เนื้อหา

  อีเมล์ของผู้ร้องเรียน

  เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

  ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ร้องเรียน