โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูผู้ช่วย)ให้มีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566
ดร.ณัชญานุช สุชาดี เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูผู้ช่วย)ให้มีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง อุดมการและจิตวิญญาณความเป็นครู โดยมี นายอภิชัย ซาซุม รอง ผอ.สพป.นครนายก เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ได้มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ทักษะและบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดี มีแนวทางการพัฒนาตนเองอย่าง มีอุดมการมี ความรับผิดชอบ มีความเสียสละ มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ซึ่งมีครูผู้ช่วยจำนวน 180 คน โดยมีการบรรยายในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ,จรรยาบรรณวิชาชีพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ,วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการจัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ให้กับครูบรรจุใหม่ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษาต่อไป

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *