Author name: ผู้ดูแลระบบ สพป.นครนายก

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

    รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโด […]

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา Read More »

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

    จำนวนผู้เข้าชม: 33

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี Read More »

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพป.นครนายก

  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปร

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพป.นครนายก Read More »

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปร

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี Read More »

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ จ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ Read More »