Author name: nayok-public

การประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทสครั้งที่ 70/2565

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผู้อำนวยกา …

การประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทสครั้งที่ 70/2565 Read More »

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมณี

วันที่​ 30​ พฤศจิกายน​ 2565 เวลา 10.30 น. ดร.ณัช​ญา​นุช …

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมณี Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการการ หลักสูตร การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

      วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ดร.ณัชญาน …

การประชุมเชิงปฏิบัติการการ หลักสูตร การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ณัชญานุช …

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) Read More »

มการประชุมเชิงปฺบัติการเพื่อจัดการทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผู้อำนวยกา …

มการประชุมเชิงปฺบัติการเพื่อจัดการทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 Read More »