E-news สพป.นครนายก

มการประชุมเชิงปฺบัติการเพื่อจัดการทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผู้อำนวยกา …

มการประชุมเชิงปฺบัติการเพื่อจัดการทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 Read More »

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 13/2565

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.  ดร.ณัช​ญา …

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 13/2565 Read More »

เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา

       วันศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2565 ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผ …

เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา Read More »

การประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ. …

การประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Read More »

ประชุมเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.นคร …

ประชุมเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน Read More »

ร่วมแสดงความยินดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรสาคร

     วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน 2565 ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ. …

ร่วมแสดงความยินดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรสาคร Read More »