จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 51 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโ …

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 51 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Read More »

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566

  จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 จำนวนผู้เข …

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 Read More »

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566

  จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566   จำน …

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 Read More »

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

  จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนผ …

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 Read More »

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566

  จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 จำนวนผู้เข …

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 Read More »

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565

  จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวนผู้เข …

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 Read More »

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

  จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวนผู้ …

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้า …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Read More »

เผยแพร่ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  เผยแพร่ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน …

เผยแพร่ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Read More »

เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจ …

เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Read More »