ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และภาค ข

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและคุลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  พ.ศ. 2564