วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔:๓๐ น. นายเสรี ขามประไพ ผอ.สพป.นครนายก ตรวจราชการ การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวังดอกไม้ ให้การต้อนรับ เพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนวังดอกไม้ อ.เมือง จ.นครนายก

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เลขที่ 182/89 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000 โทรศัพท์ 037-313628
โทรสาร 037-311141 อีเมล์ edunakornyok.dlict@gmail.com
Education Zone | พัฒนาโดย Rara Theme. ขับเคลื่อนโดยWordPress