วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔:๓๐ น. นายเสรี ขามประไพ ผอ.สพป.นครนายก ตรวจราชการ การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวังดอกไม้ ให้การต้อนรับ เพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนวังดอกไม้ อ.เมือง จ.นครนายก