วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔:๐๐ น. นายเสรี ขามประไพ ผอ.สพป.นครนายก ตรวจราชการ การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดหนองทองทราย ให้การต้อนรับ เพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนวัดหนองทองทราย อ.เมือง จ.นครนายก