รูปภาพ

การประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ. […]

การประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Read More »

ชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสรี ขามประไพ ผ

ชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ Read More »

ประชุมติดตามตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย จังหวัดนครนายก

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙:๓๐ น. นายเสรี ขามประไพ ผ

ประชุมติดตามตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย จังหวัดนครนายก Read More »

การจัดงานแถลงข่าวและการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าอัตลักษณ์ ของจังหวัดนครนายก

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสรี ขามประไพ ผ

การจัดงานแถลงข่าวและการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าอัตลักษณ์ ของจังหวัดนครนายก Read More »