นาย อภิชัย ซาซุม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

สิบเอก สมเกียรติ บุญสูงเนิน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

นาย พงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เลขที่ 182/89 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000 โทรศัพท์ 037-313628
โทรสาร 037-311141 อีเมล์ edunakornyok.dlict@gmail.com
Education Zone | พัฒนาโดย Rara Theme. ขับเคลื่อนโดยWordPress